Tancar
#AlimentariaFoodTech
Barcelona Biofilm Summit

27 de Setembre 2023


El Barcelona Biofilm Summit by Alimentaria FoodTech és un congrés especialitzat per aprofundir i proporcionar una visió actualitzada de la problemàtica que representa la presència de biofilms en les plantes de producció d'aliments i begudes i de les estratègies de control i gestió del risc associat.

Amb la col·laboració de:

Programa

15:30h

Benvinguda

Dra. Sara Bover

IRTA (Espanya)
Investigadora i cap del Programa de Seguretat Alimentària

Llicenciada i Doctora en Farmàcia per la UB. Actualment responsable i investigadora del Programa de Seguretat Alimentària de l’IRTA (Monells, Girona), centrant la seva activitat en la millora de la seguretat i qualitat microbiològica dels aliments. És membre del Panell BIOHAZ de l’Autoritat Europea en Seguretat Alimentària (EFSA).

15:40h

Ponència en anglès

Biofilms in the food industry, VBNC and resistance; requiring new means of detection and control

Dr. Bill Keevil

Food Standards Agency, Southampton (Regne Unit)
President del Comitè Assessor sobre la Seguretat Microbiològica dels Aliments

Biòleg amb 40 anys d’experiència en Microbiologia i Biofilms; antic Conseller Especial del House of Commons Science & Technology Committee; membre del Royal Society of Biology, membre de Royal Society of Public Health i un dels pocs membres no-americans de l’American Academy of Microbiology; guanyador del Colgate Prize i molts premis com a millor article; coinventor del microscopi de llum EDIC per estudiar biofilms clínics i ambientals; ha publicat més de 230 articles (11,000 mencions) investigant fisiologia i supervivència de patògens, inclosa l’adaptació a l’estat VBNC després de procediments de pressió i desinfecció. En 2019 va ser elegit com a President de l’Advisory Committee on the Microbiological Safety of Food. És membre fundador de l’UK National Biofilms Innovation Centre, que treballa amb universitats i la indústria tant al Regne Unit com internacionalment.

16:40h

Ponència en espanyol

El control microbiológico de superficies: una herramienta clave para la verificación de la higiene en el marco de la gestión de la seguridad y calidad alimentaria

Dra. Belén Martín

IRTA (Espanya)
Programa de Seguretat Alimentària

Doctora en Biotecnologia. Ha centrat la seva recerca en l’estudi de comunitats microbianes d’interès de productes carnis i patògens alimentaris. Està especialitzada en el desenvolupament i l’aplicació de mètodes moleculars per a la identificació, caracterització i tipificació de microorganismes amb l’objectiu final de millorar la seguretat i la qualitat dels aliments. És autora de més de 20 publicacions en revistes SCI i ha participat en diversos projectes nacionals i europeus.

Data

7 d’octubre de 2020

Idiomes

Temàtiques

Què són els biofilms?

Els biofilms són adherències de microorganismes a les superfícies de treball de la producció d’aliments. Aquest problema global afecta les indústries que elaboren aliments i begudes. Els biofilms poden ser font de contaminacions per microorganismes patògens, fet que suposa un risc per a la salut de consumidor.

Els biofilms són molt difícils de detectar i eliminar ja que presenten una alta resistència als procediments de neteja i desinfecció convencionals. A l’ésser una important causa de contaminació, poden minvar la qualitat i reduir la vida útil dels aliments. A més de l’impacte econòmic associat a la pèrdua de lots de producció, devolució, reclamacions, etc., la presència de biofilms en l’ambient de processat pot tenir un important impacte en la seguretat alimentària i comportar a la pèrdua de confiança de clients i consumidors.

Perfil professional